Kisah Mengukur Akhlak Kita Dalam Bekerja Dengan Sikap Amanah Buat Ramai TERGAMAM !!!

| November 28, 2017 | 0 Comments

Kisah Mengukur Akhlak Kita Dalam Bekerja Dengan Sikap Amanah Buat Ramai TERGAMAM !!! | Era Barus – Antara ukuran iman ialah AMANAH. Ia merupakan ukuran yang paling utama sehingga orang yang diberi amanah lalu tidak memikulnya digelar MUNAFIK. Palsu keislamannya.

Amanah juga menjadi ukuran utama bagi Nabi Syuaib a.s. semasa memilih calon menantunya iaitu Nabi Musa AS. Rasulullah SAW sendiri mendapat gelaran al-Amin.

Salah seorang dari kedua wanita (anak Nabi Syuaib) itu berkata:

“Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Berkatalah dia (Syu’aib):

“Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku lapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik.”

Semasa bekerja semua ‘tembelang kita’ akan tersingkap. Orang yang sijil bertingkat-tingkat, yang keputusan peperiksaannya ‘A’ berderet akan terbuka akhlaknya dalam bekerja.

Ada yang pandai mengeluarkan teori, namun ia tidak praktikal untuk dikerjakan. Ada yang pandai cakap tetapi tidak mampu melaksakan apa yang dia cakap.

Nabi Sulaiman sudah diajak bekerja sejak usia 9 tahun. Semasa usia 12 tahun beliau sudah mampu memimpin. Demikian juga Rasulullah SAW yang telah ikut berniaga sejak usia 8 tahun. Sudah memimpin ketika usia 15 tahun. Saidina Ali RA telah mula bekerja bersama Rasulullah SAW. sejak 9 tahun. Pejuang Rasulullah yang berjaya membunuh Abu Jahal hanya berusia 13 dan 14 tahun.

Apa anak kita tahu dan mampu di usia ini?

Apabila mengendalikan perniagaan Siti Khadijah RAH, sifat amanah (al-Amin) nabi SAW terserlah. Perniagaannya cemerlang. Semua arahan dipatuhi dan hasilnya sangat membanggakan sehingga baginda dipilih untuk menjadi suaminya. Itu antara ciri AMANAH yang ditunjukkan oleh baginda.

Semasa bekerja juga akan kita temui golongan yang pemalas atau yang suka menyimpang dari arahan yang diberikan. Ada yang menyelewengkan dana dan bahan. Ada yang curi tulang, ada yang tidak kuat semangat, mudah mengalah dan berbagai bagai lagi. Kerja jadi lambat dan hasilnya tidak sempurna.

Itu semua ukuran akhlak, khususnya dalam sudut AMANAH. Hasilnya ialah kemurkaan pelanggan dan majikan. Jika kerja itu membawa nama Islam, maka nama Islam juga tercemar.

“Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (Sulaiman a.s.) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang ‘menyimpang’ di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.”Surah Saba’, Ayat 12

Dalam ayat lain,

“Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja”Surah Ash Shaaffaat, Ayat 60-61

Ada pula golongan, khususnya ketua kumpulan yang hanya suka menyuruh itu dan ini. Padahal diri sendiri tidak tahu melakukan suatu apapun dalam urusan kerjanya.

Islam menganjurkan umatnya yang memimpin agar tahu apa yang diperintah atau diarahkan kepada orang bawahannya. Rasulullah SAW sendiri ikut bekerja bersama sahabat baginda.

Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui, siapa yang akan mendapat siksa yang menghinakannya dan lagi ditimpa oleh azab yang kekal.” Surah Az Zumar, Ayat 39-40

Dalam surah Fushsilat:

“Mereka berkata: “Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja (pula).”Surah Fushshilat, Ayat 5

Dalam surah Insyiqaaq Allah berfirman:

“Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabb-mu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.”Surah Al-Insyiqaaq, Ayat 6

Sumber : takzirah.net

Tags: , , , ,

Category: KISAH SOSIAL

About the Author ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *