Apakah Itu Solat Jamak Tamam !!! Ini Solusi Kepada Permasalahan Buat Ramai TERKESAN !!!

| November 29, 2017 | 0 Comments

Apakah Itu Solat Jamak Tamam !!! Ini Solusi Kepada Permasalahan Buat Ramai TERKESAN !!! | Era Barus – Persoalan telah timbul dalam kalangan peserta tentang perlaksanaan solat zuhur dan asar secara jamak tamam.

Bagi menjawab persoalan ini, biar kami membahagikan kepada beberapa bahagian supaya kita sama-sama memahami persoalan ini dengan jelas. InsyaAllah.

1.Pengertian solat jamak dan tamam

Solat jamak

bahasa : kumpul, himpun
istilah : menghimpunkan dua waktu solat ke dalam satu waktu solat.

Dalam penghimpunan waktu solat ini, hanya dibenarkan untuk menghimpunkan waktu solat Zohor + Asar atau Asar + Zohor dan solat Maghrib + Isya’ atau Isya’ + Maghrib. Selain daripada itu, tidak adalah tidak dibenarkan.

Sehubungan dengan itu, wujudlah dua jenis solat jamak.

Solat jamak taqdim ( solat asar di dalam waktu solat zohor / solat isya’ di dalam waktu solat maghrib)
Solat jamak ta’akhir (solat zohor di dalam waktu solat asar / solat maghrib di dalam waktu solat isya’)
Tamam

maksud : sempurna

Di dalam kes solat jamak, ia membawa maksud kita melaksanakan solat secara sempurna rakaatnya dan rukunnya. Contoh, solat jamak taqdim. Zohor (4 rakaat) kemudian Asar (4 rakaat).

2.Sebab-sebab untuk solat jamak

Kebiasaan bagi kita untuk melakukan solat jamak sewaktu kita bermusafir (dalam perjalanan yang jauh). Tetapi sebenarnya ada beberapa sebab yang lain dimana kita dibolehkan juga untuk melakukan solat secara jamak. Antaranya
Jamak sebab hujan
Jamak sebab sakit
Jamak sebab hajat

Jamak sebab hujan

Hadith yang diriwayatkan al-Imam Muslim, Ibn ‘Abbas menyebut:“RasululLah s.a.w solat jamak Zohor dan Asr, Maghrib dan Isyak di Madinah tidak kerana ketakutan, juga tidak kerana musafir”.Ditanya Ibn ‘Abbas mengapa baginda melakukan demikian?. Jawabnya:“Kerana tidak mahu menyusahkan umatnya”

Jamak sebab sakit

Imam Ahmad berpendapat harus bagi individu yang sakit tenat dan berat menjamakkan solat supaya tidak dibebani dengan menantikan waktu solat dan agar mereka dapat berehat.
Imam „Atho‟, Imam Malik dan Imam Ahmad, Qadhi Husain (bermazhab Syafi‟ie), al-Mutawalli (bermazhab Syafi‟ie), ar-Ruyani (bermazhab Syafi‟ie) dan al-Khattabi, mereka berpandangan; “Diharuskan menjamak solat kerana uzur sakit atau kerana keuzuran-keuzuran lain yang seumpamanya”

Jamak sebab hajat

Abdullah bin Syaqiq berkata, ‘’ Pada suatu hari Ibn Abbas berpidato kepada kami di Basrah selepas asar hingga terbenam matahari dan terbit bintang-bintang. Ini menyebabkan manusia yang hadir berkata ‘’ Solat, solat’’ tetapi dia tetap berpidato lagi.Lalu datang seorang lelaki dari Bani Tamim memperingatkan ‘’Solat, solat’’. Lalu Ibn Abbas berkata ‘’ Apakah engkau mengajarku sunnah? Sungguh tidak berguna kamu! Kemudian berkata, ‘’ Aku melihat Nabi Muhammad menjamakkan antara zohor dan asar,maghrib dan isyak.

3.Syarat-syarat untuk solat jamak

Untuk melaksanakan solat-solat jamak, ia perlulah berdasarkan syarat-syarat. Jika ianya tidak berjaya memenuhi syarat-syarat, maka tidak dibenarkan bagi kita untuk mendirikan solat-solat tersebut secara jamak.

Jamak sebab hujan

Hanya dapat dilakukan oleh jemaah yang solat di masjid sahaja
Jamak taqdim sahaja
Hujan tidak berhenti hingga jemaah selesai solat
Hujan lebat

Jamak sebab sakit

individu yang sakit tenat dan berat

Jamak sebab hajat

Tidak dijadikan kebiasaan atau adat
Hajat itu benar-benar mendesak
Tidak dijadikan alat bagi mempermain-mainkan agama dan muslihat bagi mereka yang malas mengerjakan solat (contoh muslihat : memilih untuk solat jamak kerana mahu pergi shopping)

4.Pencanggahan para ulama

Dalam menetapkan sesuatu hukum, setiap ulama ada kaedah masing-masing, berdasarkan suasana semasa dan zaman mereka, berdasarkan kepakaran masing-masing dan tahap kepercayaan (tsiqah) mereka masing-masing terhadap sumber rujukan mereka mengenai hal tersebut.

Hal ini, telah menyebabkan wujudnya pelbagai solusi terhadap sesuatu perkara. Contohnya dalam perihal solat jamak perihal dibolehkan menjalani pembedahan transplantasi organ, penggunaan wang fiat (fiat money) dan pengunaan gelatin/vanilla di dalam makanan.

Akan tetapi, kekeliruan ini atau perbezaan pendapat dalam kalangan ulama tidak menimbulkan sebarang konflik dalam kalangan mereka dan tidak pergaduhan di antara mereka. Cumanya, segala konflik dan pergaduhan yang wujud adalah disebabkan oleh para pengikut/pegang mereka pada seseorang ulama tersebut.
Memetik kata-kata imam syafie,
“Jika terdapat hadits yang shahih, maka lemparlah pendapatku ke dinding. Jika engkau melihat hujjah diletakkan di atas jalan, maka itulah pendapatku.”

5.Bolehkan kita (bermazhab syafie) mengambil pandangan dari ulama lain?

Menurut Dr. Wahbah Zuhaili (ulama kontemperori), mengikut salah satu daripada 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) adalah tidak wajib. Apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah mengikut pendapat Mufti mereka yang tergolong dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah.
Berdasarkan ungkapan beliau, insyaAllah kita boleh untuk mengambil pandangan dari ulama lain, asalkan masih dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah.

6.Konklusi

Dalam isu solat jamak tamam sewaktu KOMSIS, alasan yang diguna pakai adalah jamak kerana hajat. Jamak kerana hajat disebabkan oleh

– keadaan dan kondisi hotel yang memaksa
– kekangan masa

Ulasan Video

Sumber : azamrussiakita

Tags: , , , ,

Category: KISAH SOSIAL

About the Author ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *